Ranný Architects

Na českém trhu úspěšně
působíme již od roku 1989

Základní činností firmy je zpracování architektonických návrhů a vlastní realizace staveb budov a interiérů administrativních budov, rodinných domů a bytů, obchodních a společenských prostor, restaurací a hotelů.

Vysoce kvalifikovaný tým architektů a techniků firmy RANNÝ ARCHITECTS využívá při své práci nejnovějších poznatků ergonomie, ekologie a výrobních technologií s důrazem na dosažení nejvyšší kvality a vynikajícího designu.

Firma RANNÝ ARCHITECTS nabízí na domácím trhu nábytek významných zahraničních firem v oblasti kancelářského, bytového a hotelového vybavení. Podle požadavků klienta dodáváme kompletní vybavení bytu nebo kanceláře včetně koberců, svítidel, kuchyní, uměleckých děl, orientačních systémů apod. Mimo to máme zkušenost i s velkými zakázkami, jejichž ceny dosahují až 50 milionů Kč vč. prací v zahraničí.

Dalším rozšířením firmy je zajištění realizace stavebních děl formou project managementu, tedy od zpracování ekonomicko-technických studií, přes kompletní zhotovení projektové dokumentace až po vlastní dodávku a realizaci.

Spolupracujeme se širokým okruhem specialistů z řad architektů a designérů. Požadujeme maximální schopnost neustále čerpat z moderních poznatků naší i zahraniční architektury a vhodně je zařazovat do našich projektů.